Најчесто барани

Актуелни

 

Корисни линкови

 
Одберете е-услуга по сектор
   
   
 
Сектор за сообраќај
   
   
   
Сектор за финансиски прашања
   
 
 
 
Сектор за комунални работи 
   
 
   
 

Сектор за локален економски развој

   
   
   
 

Сектор за уредување и планирање на просторот

   
   
 

Сектор за екологија

   
   
   
 

Сектор за јавни дејности - Одделение за социјалана,  детска и здравствена заштита

   
 
   
 

Сектор за противпожарна заштита

   
Барање на потврда за настанат пожар
Давање на противпожарно обезебдување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации, во координација со МВР